วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ความรู้สึกที่มีต่อโรงเรียน

ความรู้สึกที่มีต่อโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นเป็นโรงเรียนที่มีอากาศที่น่าอยู่และน่าเรียน

และอาคารเรียนก็สะอาดและน่าเรียน

คุณครูก็เป็นกันเองและเวลาที่นักเรียนมีปัญหาคุณครูก็เป้นที่ปรึกษา

ที่พักก็สะอาดและน่าอยู่

พ่อหอแม่หอก็คอยช่วยเหลืออยู่ตลอดและไม่เคยด่าหรือตื

เพื่อน ๆก็คอยช่วยเหลือและเป็นกันเอง

และเวลามีกิจกรรมก็ช่วยเหลืออยู่ตลอดและไม่มีใครหนีหรือไม่มีใครทำ

เวลาเรียนก็ไม่เคยหนีเรียนและตั้งใจเรียน

เมื่อคุณครูให้ร่วมกิจกรรมก็ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

บรรยากวศรอบโรงเรียนก็ร่มรื่นและรอบลอมไปด้วยต้นไม้ที่ทำให้โรงเรียนน่าอยู่

คุณครูก็สอนให้นักเรียนเป็นคนดี

และเวาที่ผมมีปัญหาผมก็นึกถึงตุณครู   สุปราณี   .   สรศักดิ์

และสิ่งสุดท้ายที่ผมประทับใจคือ

คุณครูสรศักดิ์เป็นครูที่ดีและเป็นกันเองกับนักเรียน