วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556

ประวัติส่นตัวของฉัน

เพื่อนสนิท         ภู      หลอด    ,   ,ฟลุค        กล็อฟ
สิ่งที่ต้องการ    ต้องการให้ครอบครัวมีความสุข

สิ่งที่ตองการ   ให้ครอบครัวมีความสุข

 
 สิ่งที่ไม่อยากให้เกิด     ไม่อยากให้คนไทยทะเลาะกันไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น